top of page

Spotlight granskar ägarna inför varje notering

På marknadsplatsen Spotlight noteras bolag i början av sin tillväxtresa. Granskningen av vilka bolag som släpps igenom är därför särskilt noggrann. För att upprätthålla allmänhetens förtroende för Spotlight och aktiemarknaden är det nödvändigt att ledande befattningshavare, styrelseledamöter och större ägare inte har en bakgrund som skulle kunna skada förtroendet.

– Förtroendet är viktigt och då är noggranna bakgrundskontroller centrala för att vi ska få ett underlag och fatta rätt beslut, säger Carl-Henrik Nordberg, Head of listings på Spotlight.

Spotlight är en marknadsplats inriktad mot tillväxtbolag. Här började företag som Storytel och Plejd sin bana. Det senaste året har 23 bolag noterats och man har tagit in ett kapital om totalt 2 miljarder kronor.


– När många företag i Europa kämpar för att få in kapital är möjligheterna i Sverige goda. Seriösa, trygga och genomlysta bolag har möjlighet att kapitalisera sig hos oss och andra marknadsplatser. I ett bredare perspektiv så skapar vi samhällsnytta genom tillväxt, arbetstillfällen och skatteintäkter, säger Carl-Henrik Nordberg.


Men unga tillväxtbolag saknar samtidigt den historik som präglar mogna företag. Att säkerställa att bolagets syfte är rätt och att ägare och nyckelpersoner är seriösa är därför avgörande och något Spotlight lägger stor vikt vid.

– Förtroende för oss och aktiemarknaden är helt avgörande och allt vi gör bygger på att vi kan bibehålla och bygga ett förtroende tillsammans. Unga bolag och hög risk gör det ännu viktigare att säkerställa att nyckelpersoner sitter där med goda avsikter och inte heller har en bakgrund som skadar förtroendet för oss, bolaget eller aktiemarknaden.


I samband med att ett bolag ansöker om notering granskar Spotlight alla i bolagets styrelse och ledning samt alla med ett ägande över tio procent.

– Ett bolag kan anses vara olämpligt för notering på Spotlight om de har en ledande befattningshavare, styrelseledamot eller ägare som är dömd för ekonomiska brott eller varit med om ett flertal konkurser, säger Carl-Henrik Nordberg.


Spotlight anlitar Look Closer för de mest djuplodande granskningarna.

– Spotlight genomför en heder- och vandelsprövning av alla bolag som ansöker om notering. Prövningen syftar till att säkerställa att bolaget, dess ledande befattningshavare och större aktieägare uppfyller aktiemarknadens krav på sundhet. När vi anlitar Look Closer får vi en heltäckande beskrivning av personen. Värdet utifrån den rapporten är enormt stort och det är ett viktigt underlag för att vi ska kunna fatta ett välgrundat beslut om att notera bolaget. Min känsla är att det är en oerhörd kvalitetsprodukt.

Har det hänt att ni avbrutit en notering på grund av kontrollen?

– Det har vi gjort och det hade vi inte gjort om vi inte haft Look Closers underlag. Gedigna underlag gör att vi kunnat avsluta affärer som vi inte velat göra. 

Kontakta oss eller prenumerera på vårt Nyhetsbrev.

Comments


bottom of page