top of page

Litigation Support

Look Closer erbjuder omfattande stöd för olika typer av rättsliga ärenden. Våra tjänster är utformade för att ge våra klienter de verktyg som behövs för att effektivt hantera komplexa juridiska utmaningar.

Bakgrundskontroller: Våra djuplodande undersökningar av individers personliga och professionella historik kan skapa stort värde i domstol och vid förhandling. Våra processer är rigorösa, följer strikt lagliga och etiska standard och levererar insikter som kan göra avgörande skillnad.

Nätverkskartläggning: Att förstå de relationer och kopplingar som binder samman personer och organisationer kan många gånger ge avgörande fördelar i juridiska processer. Med djup kompetens och sofistikerade analytiska verktyg kartlägger vi underliggande strukturer och dolda länkar. Oavsett om det handlar om en komplex företagshierarki eller en subtil koppling, ger vår kartläggning en tydlig strategisk överblick som kan innebära den avgörande skillnaden mellan framgång i målet eller förlust.

Tillgångssökning: Vid tvister och förhandlingar är det ofta av yttersta vikt att veta vilka  tillgångar motparten har. Vi identifierar både konkreta tillgångar som fastigheter och fordon och immateriella tillgångar och affärsintressen. Oavsett det handlar om tillgångar dolda i offshorekonton eller inbäddade i företagsstrukturer har vi expertisen och tekniken för att lokalisera dem.

 

I Look Closer får du en partner som värdesätter diskretion och som har stor erfarenhet och kompetens. Vårt team består av erfarna experter som har förståelse för vad som kan göra skillnad mellan framgång och förlust.

 

"Knowledge itself is power" - Sir Francis Bacon

Piratkopior

Ett bolag misstänkte att en underleverantör kopierade företagets produkter. På uppdrag av klientens juridiska ombud genomförde Look Closer en lokal granskning av underleverantören och dess ledning. Genom att säkra fotografier inifrån underleverantörens fabrik kunde advokatfirman påvisa förhållandet. Med hjälp av denna bevisning kunde bolaget sedan stämma underleverantören och förmå dem att upphöra med piratkopieringen.

Industrispionage

En klient misstänkte att en högt uppsatt chef sålde känslig information. Två team från Look Closer följde personen under ett antal dagar och kunde dokumentera chefen i ett möte med en av företagets konkurrenter och bekräfta att det var fråga om industrispionage. Look Closers uppdragsgivare kunde på så sätt snabbt vidta nödvändiga legala åtgärder och begränsa skadorna.

bottom of page