top of page

Rekrytering av nyckelpersoner

Vi genomför fördjupade bakgrundskontroller i samband med att företag och organisationer ska tillsätta höga chefsposter, styrelseledamöter eller rekrytera andra nyckelpersoner. Granskningen är ofta ett komplement till det arbete som rekryteringsföretaget gör och ger en heltäckande kartläggning av kandidaten utifrån händelser i personens bakgrund.

 

Den djuplodande granskning vi genomför kan synliggöra relevanta händelser i kandidatens tidigare yrkesliv. Det kan handla om alltifrån brottmål och överdrivna prestationer till konkurser, tveksam skatteplanering och olämpligt agerande. Look Closers granskning bidrar också till att ge en djupare och mer nyanserad bild av individen, exempelvis i vilken mån denne är beredd att ta risker.

 

Vi använder oss primärt av offentliga handlingar och andra öppna källor och vid behov kompletterar vi granskningen med diskreta förfrågningar.

 

Look Closers granskning i samband med rekryteringar liknar till stor del det arbete vi utför vid förvärv och strategiska samarbeten. Liksom vid förvärv sker arbetet under stor diskretion då det många gånger är avgörande att information inte läcker ut innan rekryteringen formellt är klar.

Rityta 2.png
Rityta 5.png

Vi genomför djuplodande bakgrundskontroller i samband med att företag tillsätter höga chefer, externa styrelseledamöter eller andra nyckelpersoner. 

Vår granskning i samband med rekrytering av en nyckelperson ger en mer nyanserad bild av individen och ger vår uppdragsgivare möjligheten att bedöma den totala risken.

bottom of page