top of page
Vår historia

Vår historia

År 2002 får en universitetsstudent i uppgift att ta fram så mycket information som möjligt om ägaren till en slumpmässigt utvald bil i stockholmstrafiken. Studenten häpnar över den mängd information som den svenska offentlighetsprincipen genererar och den detaljerade bild som framträder av en i detta fall intet ont anande bilägare.

Initialt var idén att erbjuda rekryteringsbolag bakgrundskontroller av slutkandidater till ledande positioner. Ganska snart visade det sig dock att det fanns en annan bransch som redan hade erfarenhet av att nyttja bakgrundskontroller – private equity. Bland dessa aktörer hade många arbetat i London och New York, där en granskning av nyckelpersoner var legio vid förvärv.

Genom åren har Look Closer knutit till sig exceptionella medarbetare. De har med sin nyfikenhet, noggrannhet och drivkraft att identifiera de där viktiga pusselbitarna lagt grunden till vår framgång. Vi kommer från olika länder och bakgrund, men är lika i vår syn på vad som krävs för att förbli ledande: konstant utveckling av oss själva, vår kompetens och våra tjänster.

 

Vi lever efter våra kärnvärderingar: kvalitet, samvetsgrannhet, integritet och kollegialitet.

 

Look Closer har inga externa delägare. För oss är det viktigt då det betyder att vi kan styra vår utveckling och fokusera på kvalitet snarare än kvantitet. Det händer att vi tackar nej till förfrågningar, men vi är å andra sidan väldigt lojala mot de som vi gemensamt valt att arbeta med. Vi är stolta över att så många av de klienter vi började samarbeta med under bolagets första årtionde fortfarande är kvar som partners.

 

Idag är Look Closer den ledande rådgivaren inom Integrity Due Diligence i Norden. Fler och fler branscher inser vikten av fördjupade bakgrundskontroller. Ökad globalisering innebär också att fler uppdrag numera är av internationell karaktär. Även Look Closer har förändrats. Organisationen har mognat och fått en tydligare struktur som gör att vi kan uppfylla våra klienters högt ställda krav oavsett var i världen som våra tjänster efterfrågas. Men i grunden är det samma nyfikenhet, engagemang och noggrannhet som fortfarande präglar verksamheten; glädjen i att hitta den där avgörande mikrofilmen i ett dammigt arkiv någonstans i Sverige med information som kan komma att förändra allt.

Ledning

Ledning

Internationell räckvidd

Internationell räckvidd

LOOKcloser220705.png

En majoritet av våra uppdrag gäller idag fördjupade bakgrundskontroller utanför Sverige. Vi kan granska både företag och nyckelpersoner och med kort varsel påbörja nya uppdrag över hela världen. Våra internationella granskningar koordineras från kontoret i Stockholm för att säkerställa högsta kvalitet i leveransen.

 

Look Closer har ett omfattande internationellt nätverk av samarbetspartners som bygger på långa relationer. Vi har ambitionen att jobba med de bästa i varje land. Våra samarbetspartners har tillgång till lokala kontakter och källor som kan bistå med information i enlighet med lokala lagar och regelverk. De har djup kunskap om respektive land och hjälper till att tolka och förstå den information som framkommer ur ett lokalt kulturellt perspektiv. Det är viktigt för att göra rätt bedömningar i nästa steg. Någonting som är uppseendeväckande i Sverige kan vara praxis i en annan del av världen. Detta gör att du som uppdragsgivare alltid kan bedöma informationen i ett rättvisande sammanhang.

 

Vid fördjupade bakgrundskontroller av personer med en internationell karriär, eller Integrity Due Diligence av företag med verksamhet i flera länder, sätter vi ihop ett team med kompetenser från respektive land under ledning av Look Closer i Sverige.

bottom of page