top of page

Politiska utnämningar

Det finns många exempel där regeringsbildningar och statsrådsutnämningar inte kommit att handla om det statsministern eller partiledaren önskat.  I stället hamnar tidigare okända snedsteg hos den enskilda individen i blickfånget. Detta är genant för alla inblandade och riskerar att spä på politikerförakt, vilket i slutänden är negativt för vår demokrati och tilliten till systemet.

Den granskande journalistiken är helt central för en vital demokrati, men det blir ytterst ett demokratiskt problem om politiker fälls för händelser som egentligen inte är särskilt allvarliga endast för att partier och individer saknade beredskap och därför hanterade frågan på fel sätt.

 

Med målsättningen att minska risken för oönskade överraskningar kan vi hjälpa partiledare, partisekreterare och den närmsta kretsen av involverade, genom att granska toppkandidater till höga förtroendeposter inom politiska partier. En djuplodande förståelse för relevanta händelser i personens bakgrund skapar trygghet och förutsättningar att proaktivt hantera frågor som kan komma att bli föremål för medial granskning eller kritik.

 

Look Closer har i över 15 år granskat toppkandidater inom svensk politik. Vi har en väl utvecklad process för att gå igenom de händelser i en persons bakgrund som riskerar att lyftas fram av oppositionen eller granskas av journalister.  

 

I granskningen ingår en omfattande djupintervju med den politiska kandidaten utifrån den struktur som vi utvecklat genom åren. Det innebär en grundlig genomgång av personens liv från uppväxt och skolgång till yrkesliv och politisk karriär. Även om kandidaten är i fokus lägger vi även stor vikt vid människor och relationer i kandidatens närhet som kan ha betydelse i sammanhanget. Som underlag inför intervjun har vi gjort en omfattande bakgrundskontroll baserad på öppna källor.

Ett av de primära syftena är att hjälpa kandidaten att själv förstå på vilket sätt händelser och incidenter från dennes förflutna kan komma att få betydelse. Detta skapar handlingsutrymme för både uppdragsgivaren och kandidaten själv. Det ger förutsättningar att själv i lugn och ro kunna välja agerande; ska vi gå ut med information proaktivt eller enbart förbereda svar på eventuella frågor från journalister?

 

Då informationen som framkommer vid denna typ av granskning kan vara exceptionellt känslig hanteras den i en begränsad krets och med de strängaste sekretessrutiner.

pexels-michael-erhardsson-5200120_edited.jpg
bottom of page