top of page

Utredningar & tillgångssökningar

Vi erbjuder tillgångssökningar och genomför andra typer av utredningar utifrån en konkret frågeställning eller misstanke. Vi går till botten med vad som har hänt och kan därefter verifiera eller avfärda uppgifter.

 

Vi använder samma djuplodande metoder som vid en Integrity Due Diligence men där en bakgrundskontroll oftast sker förutsättningslöst har utredningar som regel en konkret utgångspunkt. Det kan handla om allt från att en medarbetare eller leverantör ägnar sig åt bluffakturering till misstankar om plagiat eller stöld av intellektuell egendom.

 

Look Closer använder sig av ett mycket stort antal öppna källor i kombination med uppdragsgivarens eget källmaterial i form av exempelvis e-postloggar, fakturor och annan ekonomisk information. Resultatet av våra utredningar utgör ofta beslutsunderlag till företagets internrevisor och ledning om huruvida man ska öppna ett ärende, om underlaget ska ligga till grund för en polisanmälan eller om misstankarna kan avfärdas helt.

Vi stöttar regelbundet advokatbyråer med tillgångssökningar och annan typ av utredningsstöd vid tvistemål (litigation support). Vi genomför omfattande och detaljerade kartläggningar av tillgångar, i Sverige och utomlands, i samband med tvistemål eller skadeståndsmål. Även här använder vi såväl öppna källor som diskreta förfrågningar till individer i den granskade personens närhet. Det underlag vi tar fram håller hög kvalitet och säkerställer att materialet når upp till högt ställda juridiska krav för att kunna hålla som bevis i en rättegång eller tvist.

Piratkopior

En klient misstänkte att en underleverantör kopierade företagets produkter. Look Closer kunde bekräfta uppgifterna genom att säkra fotografier inifrån underleverantörens fabrik.

Industrispionage

En klient misstänkte att en hög chef sålde känslig information. Två team från Look Closer följde personen under ett antal dagar och kunde dokumentera chefen i ett möte med en av företagets konkurrenter och bekräfta att det var fråga om industrispionage. Look Closers uppdragsgivare kunde på så sätt snabbt begränsa skadorna.

bottom of page