top of page

Utredningar & tillgångssökningar

Vi erbjuder tillgångssökningar och genomför andra typer av utredningar utifrån en konkret frågeställning eller misstanke. Vi går till botten med vad som har hänt och kan därefter verifiera eller avfärda uppgifter.

 

Vi använder samma djuplodande metoder som vid en Integrity Due Diligence men där en bakgrundskontroll oftast sker förutsättningslöst har utredningar som regel en konkret utgångspunkt. Det kan handla om allt från att en medarbetare eller leverantör ägnar sig åt bluffakturering till misstankar om plagiat eller stöld av intellektuell egendom.

 

Look Closer använder sig av ett mycket stort antal öppna källor i kombination med uppdragsgivarens eget källmaterial i form av exempelvis e-postloggar, fakturor och annan ekonomisk information. Resultatet av våra utredningar utgör ofta beslutsunderlag till företagets internrevisor och ledning om huruvida man ska öppna ett ärende, om underlaget ska ligga till grund för en polisanmälan eller om misstankarna kan avfärdas helt.

Vi stöttar regelbundet advokatbyråer med tillgångssökningar och annan typ av utredningsstöd vid tvistemål (litigation support). Vi genomför omfattande och detaljerade kartläggningar av tillgångar, i Sverige och utomlands, i samband med tvistemål eller skadeståndsmål. Även här använder vi såväl öppna källor som diskreta förfrågningar till individer i den granskade personens närhet. Det underlag vi tar fram håller hög kvalitet och säkerställer att materialet når upp till högt ställda juridiska krav för att kunna hålla som bevis i en rättegång eller tvist.

Vänskapskorruption

En klient hade fått tips om att en anställd hade någon typ av privat relation med en lokal underleverantör. Genom att kartlägga individer och bolag i den anställdes nätverk kunde ett flertal personer identifieras som mottagare av ersättning från klienten. Närstående till den anställde, med stora privatekonomiska problem, visade sig ha andra heltidsanställningar samtidigt som de enligt fakturor till klienten debiterade motsvarande heltidsarbete i underkonsultuppdrag. Vidare granskning kunde dessutom påvisa att den anställde var delägare i bolag som i slutänden var mottagare till betalningar från klienten.

Internbedrägeri

En person i förtroendeställning hos vår klient misstänktes leva över sina tillgångar. Misstankarna kunde bekräftas genom lokal research i ett flertal länder. En vidare genomgång och analys av personens dator och telefon ledde till att tydliga bevis på bedrägeri i form av förfalskade underskrifter och fakturor kunde identifieras. Genom att säkerställa att processen skötts professionellt kunde klienten både driva civilrättslig process och vara behjälplig i den brottsutredning som följde.

bottom of page