top of page

Professorn: Tydligt samband mellan brottslig bakgrund och prestation

Börs-vd:ar med brottsligt förflutet leder företag som är mer volatila, har lägre tillväxt och presterar sämre på ESG-området. Det visar forskning från Henrik Nilsson, professor på Handelshögskolan i Stockholm som nu uppdaterar kurslitteraturen med ett stycke om Integrity Due Diligence.

I 15 år har Henrik Nilsson forskat på beteendevetenskapliga aspekter på företagsekonomi, värdering och revision. Han är också författare till boken ”Företagsvärdering med fundamental analys” som i sin nyutgåva nu tillförds ett kapitel om Integrity Due Diligence, det vill säga granskning av företags nyckelpersoner och deras bakgrund.

Henrik Nilsson

Professor på Handelshögskolan


– Human Due Diligence har blivit allt viktigare under de senast 10–15 åren. Det är vad PE-företag gör i samband med förvärv. Vad är det för individer vi köper det här företag av? Det finns många exempel där förvärvande part blivit lurade som hade kunnat undvikas om en Human Due Diligence hade genomförts. Det här är något som inte bara företagsvärlden fått upp ögonen för utan samhället i stort, säger Henrik Nilsson.


– Många saker har hänt under åren. Det finns en tillgång till den här typen av tjänster som inte fanns tidigare. Exempelvis i samband med investerarmöten så deltar idag forskare som analyserar vd och CFO:s tonfall, exakta ordval och vad de säger för att kunna göra en bedömning om individen är uppriktig, att vi kan lita på löften om ökad lönsamhet etc. Det är generellt ett större fokus idag på de enskilda individerna som driver företagen.


I sin forskning har Henrik Nilsson granskat vd och styrelseledamöter i börsnoterade företag och visat att 25 procent av dessa var lagförda för brott, vilket inte omfattar förseelser som exempelvis fortkörningsböter. – Jag fick inspiration från en artikel om detta i tidningen Affärsvärlden. Det var en aha-upplevelse som forskare och jag funderade över vad det här får för konsekvenser. Jag fick genom BRÅ tillgång till information och blev väldigt förvånad att det var en så hög andel. Det hade jag inte förväntat mig. Samtidigt finns 22 procent av svenskarna i registret.


Henrik Nilssons forskning visar framför allt på ett tydligt samband mellan lagförda företagsledare och hur företagen de leder presterar:

  • Företagen tenderar att vara mer riskbenägna i sitt beslutsfattande.

  • Företagen har mer volatila vinster, vilket är ett tecken på risktagande.

  • Företagsledarna tenderar att förvärva företag som är dåliga investeringar, det vill säga de tvingas till att göra nedskrivningar.

  • Företagen rapporterar lägre vinster och dröjer längre än övriga företag med att rapportera negativa nyheter.

  • Sämre CSR-rating och ESG-prestanda.

- Ofta visade det sig att bolagen med en lagförd företagsledare var lite mindre lönsamma och i regel mindre företag, där granskningen sannolikt är sämre. Är ägaren vd och brottsdömd så är det inget som hindrar att man driver verksamheten vidare.


Är det individen som påverkat företaget eller är det företaget som tenderar att rekrytera den här typen av individer? – Här har vi som forskare en utmaning att reda ut vad som är vad. Vi gör ju inga placebo-grupper så vi försöker kontrollera för andra faktorer. I genomsnitt tror jag att det är individen som påverkar företaget medan vi i andra fall har styrelser som söker en viss profil av risk, även om ingen förstås söker efter brottsliga personer. De ser en riskprofil men kan inte se hela riskprofilen. Du kan ju inte ha en kameral vd om du ska driva igenom en tillväxtfas med förvärv.


Finns det något positivt i erfarenheterna som kommer från att vara lagförd? – Det har jag svårt att se när det gäller just lagförda men det är en personlig åsikt. Men vi vet ju att risktagande i sig inte är negativt. En viss typ av företag kräver risktagande individer. Det finns dåligt och bra risktagande. När vi tittar på konkurser ser vi starka samband mellan historiska konkurser och konkurser framåt, och högre riskprofil på företagen, högre andel lån och en mindre kassa. Jag tror att man ska ta en helhetsbild och titta på professionella erfarenheter och inte bara om de är lagförda. 

Kontakta oss eller prenumerera på vårt Nyhetsbrev.


Comments


bottom of page