top of page

Kommuner vittnar om dålig beredskap mot välfärdsbrott

Riskerna är tydliga och växande men hur bra kontroll har svenska kommuner på sina leverantörer och samarbetspartners?


Myndigheter som BRÅ, Ekobrottsmyndigheten och Skatteverket har under en längre tid varnat för att skattefinansierade välfärdstjänster blir allt mer lockande för kriminella som vill komma åt pengarna för egen vinning. Svenska kommuner är en särskilt utsatt aktörsgrupp.

Look Closer har studerat problematiken genom att göra en egen granskning av utförare av LSS-tjänster (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Vi har också genomfört ett tiotal djupintervjuer med företrädare för några av Sveriges större kommuner. Resultatet presenteras i en rapport som publiceras i samband med ett seminarium som anordnas den 25 november (anmäl dig här).


– Vi ser ett ökande intresse för frågeställningar kopplade till fördjupade bakgrundskontroller från både kommunal sektor och olika myndigheter. Vår rapport visar att behovet är stort av att lyfta kunskapsnivån i hela landet, säger Björn Modée, vd på Look Closer.


Rapporten identifierar inte mindre än sju problemområden när det gäller kontroll och uppföljning av externa leverantörer och samarbetspartners, exempelvis vid markanvisningar.


Den kanske tydligaste slutsatsen är att olika kommuner har kommit olika långt och att arbetssätten skiljer sig åt markant runt om i landet. För det stora antalet kommuner som ännu inte tillämpar ett systematiskt arbetssätt vid större affärer finns en signifikant risk att utsättas för olika typer av välfärdsbrott.


Det finns också klara brister både vad gäller bredd och djup i de granskningar som trots allt ändå görs, särskilt när det gäller personrisker.


– Vi kontrollerar så att det är rätt firmatecknare som tecknar avtalet. Vi upplever inte att det finns ett behov att undersöka andra parametrar, berättar en exploateringschef i rapporten.


De intervjuade vittnar också om bristande samordning och kunskapsutbyte även om det också finns exempel på näraliggande kommuner som börjat samarbeta för att upptäcka och blockera oseriösa aktörer.


Stort antal brottsdömda


Granskningen av LSS-utförare har genomförts under våren och sommaren 2022 och täcker in 500 bolag med totalt 1273 företrädare. Företagen har uppdrag för en eller flera kommuner i landet. Urvalet har skett slumpmässigt och utgör inte samtliga leverantörer inom sektorn.


Resultatet visar att i mer än var tionde bolag finns en eller flera personer som tidigare dömts för brott med fängelse i straffskalan. Vanligast är grövre trafikrelaterade brott, våldsbrott, ekobrott samt narkotikabrott.


Hela LSS-granskningen och rapportens slutsatser presenteras mer i detalj på seminariet Hur kan bakgrundskontroller förebygga att kommuner gör affärer med kriminella aktörer? som anordnas den 25 november.

Vill du veta mer?


Anmäl dig redan idag till seminariet som är kostnadsfritt. Du kan delta antingen fysiskt på plats eller digitalt. Samtliga deltagare får ta del av rapporten i samband med evenemanget.


Läs mer om programmet och anmäl dig här. 

Kontakta oss eller prenumerera på vårt Nyhetsbrev.


Comments


bottom of page