top of page

Anna Kinberg Batra om sin erfarenhet av Look Closers granskningar

Tidigare partiledaren och statsministerkandidaten Anna Kinberg Batra har haft kontakt med Look Closer i flera omgångar – först som objekt för en gedigen bakgrundskontroll och senare har hon valt att komma tillbaka som uppdragsgivare.

Anna Kinberg Batra

Anna Kinberg Batra klev in som ny partiledare efter Fredrik Reinfeldt efter Alliansens valförlust 2014. Inför tillträdet kom hon i kontakt med Look Closer för första gången som då genomförde en djuplodad granskning av henne. Hela processen var en del i Anna Kinberg Batras förberedelsearbete inför att axla den nya mer offentliga rollen. Granskningen utmynnade senare i en mer ingående intervju där Look Closer presenterade sina fynd och ställde frågor i syfte att identifiera eventuella händelser eller situationer som skulle kunna vara besvärande.


- Intervjun var svettig, läbbig och nästintill obehaglig. De hade en stor pärm med mängder av frågor och vi satt i flera timmar. Jag blev förvånad av allt de hade lyckats gräva fram. Men det var ändå användbart, och bättre att göra det så i ett slutet rum än att en kvällstidningsreporter ringer och frågar ut en, menar Anna Kinberg Batra.


Hon betonar att det är en självklarhet att en person i den typen av position ska tåla stark belysning och att hon var beredd på att intervjun skulle vara genomgående och grundlig.

Fortsättningsvis poängterar hon vikten av att vara medveten om vilka risker man tar när man kliver in i en offentlig position. Det underlättar att vara beredd på att saker från ens förflutna kan komma upp till ytan.


- Det är väldigt speciellt att bli en publik person. Om du vet på förhand vad som kan dyka upp kan du även vara förberedd på hur du ska förhålla dig till det. Alla människor har någon ungdomssynd, annars har man liksom inte levt. Det handlar om hur du hanterar det när det blir offentligt, för det kommer det att bli.


Idag är Anna Kinberg Batra verksam som styrelseproffs samt föreläsare. Det är i styrelsearbetet som hon haft anledning att komma tillbaka till Look Closer som uppdragsgivare. Look Closer har utfört bakgrundskontroller inför bland annat investeringar, förvärv eller rekrytering av styrelsemedlemmar.


- Det skapar en trygghet att ha gått igenom ordentligt vilka man har att göra med inför exempelvis en investering. Då blir man även tryggare i sina beslut. Look Closers granskning var det djupaste jag varit med om och då har jag ändå jobbat med chefsrekrytering tidigare.

Se intervjun här.


Comments


bottom of page