top of page

Diskreta förfrågningar ger bättre svar

”…sedan skulle jag vilja ha tre referenser som vi kan kontakta…”Meningen ovan känner många av oss igen från olika rekryteringsprocesser och de flesta har nog inga större problem med att komma på tre personer som vi litar på och som vi vet kommer berätta hur duktiga vi är. Eventuellt välplanerat kryddat med någon ofarlig svaghet.


Lite mer avancerat blir det när rekryteraren är mer specifik gällande vilka personer han eller hon vill ha kontakt med, men det är sällan som en kandidat lämnar en referens som kommer riskera chansen att få jobbet.

Det innebär i praktiken en utmaning för den blivande arbetsgivaren eller samarbetspartnern till kandidaten: får man verkligen hela bilden av personen och kännedom om all relevant information?

Look Closer erbjuder därför en annan typ av referenstagning som vi kallar Diskreta Förfrågningar. Det är en tjänst som har många likheter med klassisk referenstagning, men som ger större värde och skapar bättre förståelse. Särskilt vid förvärv och långsiktiga strategiska samarbeten kan diskreta förfrågningar vara avgörande för att ge ett komplett beslutsunderlag. Men även vid rekrytering till nyckelpositioner i ledning och styrelse kan den här tjänsten ge uppdragsgivaren ett bättre underlag.

Den uppenbara skillnaden, jämfört med traditionell referenstagning, är att det inte är den granskade personen som bestämmer vilka personer vi intervjuar. Istället lägger vi mycket tid på att identifiera de personer som vi bedömer kan ha relevant information att dela med sig av.

En annan skillnad är omfattningen. Istället för att ta tre standardreferenser intervjuar vi ofta fler än tio personer och kan på så sätt både kalibrera bort extremvärden och få en mer fullständig bild. Ytterligare en sak som skiljer är att våra referenspersoner är anonyma - både gentemot den som granskas och mot vår uppdragsgivare.

Vi har lång erfarenhet av denna typ av arbete och ser att fler och fler av våra klienter väljer att inkludera diskreta förfrågningar när vi anlitas för att granska nyckelpersoner.Öppna källor och diskret referenstagning

Som människa, kollega och ledare lämnar vi alla spår och avtrycken blir till en resumé av vår framgång och våra klavertramp. Många av dessa spår återfinns i det offentliga - inlägg i den sociala mediavärlden, skrivelser till myndigheter, engagemang i bolag och organisationer är alla exempel på sådant som finns tillgängligt för andra att ta del av.

Det offentliga avtrycket är utgångspunkten för vårt arbete inom Integrity Due Diligence och har hjälpt många investerare att undvika affärer med olämpliga personer.

Men det finns också information som inte nödvändigtvis återfinns i det offentliga rummet. Avtryck som återfinns hos ett fåtal individer, som var där när det hände och som kan nyansera bilden och öka förståelsen för en nyckelperson. Genom att spegla en person genom andra kan man uppnå en djupare insikt.

Kombinationen av granskning av öppna källor och diskreta förfrågning ger en väldigt bra förståelse för de personer man vill investera i.


Hantverket

Att intervjua någon är en konst. Utöver att vara trevlig och kunna ställa de rätta frågorna krävs känsla för nyanser. Att kunna lyssna in en lite för lång paus eller en plötslig förändring av tonläget ger intervjuaren viktiga ledtrådar för samtalet.

Det är också viktigt att förstå vilka man ska prata med. Några som ofta kan ge relevant information är tidigare anställda. Dessa har kvar sina minnen och erfarenheter från tiden då de jobbade för eller med nyckelpersonerna men kan samtidigt uttala sig med distans.

Andra relevanta källor kan vara affärspartners som leverantörer och kunder som kan dela med sig av sin erfarenhet av att samarbeta med personerna vi är intresserade av.

I vissa fall finns det lokala journalister eller branschspecialister som följt utvecklingen under lång tid och som har god insikt. I andra fall pratar vi med lokala politiker eller myndighetsföreträdare.

Diskretion och ärlighet

Diskretion är både ett ledord och en förutsättning för vårt arbete. I vissa fall handlar det om att konfidentialitet är lagreglerat (t.ex. vid insynsaffärer), men framför allt handlar det om respekt för våra klienter och dem vi granskar. Vår diskretion gäller också dem vi intervjuar. Därför berättar vi inte för någon - inte ens för vår uppdragsgivare - vilka vi pratat med.

Ett annat nyckelord när man jobbar med diskreta förfrågningar är ärlighet. När man ber någon dela med sig av sin erfarenhet måste man respektera den man pratar med och vara öppen och ärlig. Tyvärr är detta inte alltid fallet i branschen, utan det finns många exempel på när den som ringer utger sig för att vara någon annan - till exempel rekryterare eller journalist. När vi kontaktar någon berättar vi alltid vilka vi är, men inte det exakta syftet med frågorna och aldrig vem vår klient är. Men vi ljuger inte utan är öppna med vad vi kan säga och vad vi inte kan säga.

Vi ger råd

Med vår långa erfarenhet kan vi rådge våra klienter om när det kan vara aktuellt att använda sig av diskreta förfrågningar och hur man i så fall bör gå tillväga. Hör av dig till oss om du vill veta mer om tjänsten och hur du kan fatta bättre och tryggare affärsbeslut i din verksamhet. 

Kontakta oss eller prenumerera på vårt Nyhetsbrev.


Comments


bottom of page