top of page

Hur vanligt är det med avvikelser vid bakgrundskontroller?

Look Closer har två decenniers erfarenhet av att uföra fördjupade bakgrundskontroller vid bolagsförvärv och rekrytering av nyckelpersoner till styrelser och företagsledningar. Vi har hjälpt våra klienter med flera tusen utredningar i Sverige och runt om i världen. Nu har vi sammanställt några av våra insikter och lärdomar från de första 20 åren i en ny rapport (som du kan ladda hem längre ner på sidan).


I rapporten går vi igenom grundläggande faktorer som hur en bakgrundskontroll går till, hur olika aktörer på marknaden skiljer sig åt och varför Look Closers alltid strävar efter att gå längre och djupare än någon annan. Vi beskriver också utmaningarna vid känsliga situationer och vikten av att då arbeta med öppenhet och transparens som ledord. Och så får du ta del av vad forskningen säger om sambandet mellan personrisker och ett företags lönsamhet.

Vi presenterar också egen unik statistik. En fråga som vi ofta får, och som besvaras i rapporten, är hur vanligt det är att allvarligare avvikelser påträffas? För att svara på den frågan har vi sammanställt anonymiserad statistik baserat på 1 200 svenska bakgrundskontroller utförda de senaste 13 åren. Fynden från granskningarna delas in i fyra nivåer i en stigande skala utifrån allvarlighetsgraden och den bedömda risken:


1. Inga avvikelser

2. Noterbara avvikelser

3. Anmärkningsvärda avvikelser

4. Graverande avvikelser


Som nivå tre och fyra klassas exempelvis domar i brottmål, inblandning i konkurser med brottsmisstanke eller obetalda skatteskulder.

Sammanställningen visar att i så många som var fjärde utförd granskning hittades faktorer som klassificerades som anmärkningsvärda eller graverande. Fördelat på typ av uppdrag så är allvarligare fynd vanligare vid bolagsaffärer än vid rekryteringar. Fördelat mellan män och kvinnor är graverande avvikelser också betydligt vanligare bland män.


Nära var tionde granskning medför att investeringsprocessen avbryts


Upptäckten av vissa graverande avvikelser gör att en transaktion eller rekrytering helt enkelt måste avbrytas. Sedan 2016 har nära var tionde av Look Closers granskningar i samband med förvärv lett till att investeringsprocessen stoppats.


Men i många fall kan till exempel ett förvärv räddas genom att skaffa sig mer ingående kunskap orståelse för det som hänt. Olämpliga personer kanske kan bytas ut och svar på frågor kan förberedas.


Analysen och den rådgivande dialogen med våra klienter är viktig för att de ska kunna ta rätt risker. Olika avvikelser kan bedömas på varierande sätt; en händelse kan både vara meriterande och belastande beroende på förhållanden. Exempelvis kan en konkurs vara en meriterande erfarenhet, medan ett aktieägande i ett framgångsrikt bolag kan vara en belastning om den övriga aktieägarkretsen väcker frågor. Den bild som Look Closers fördjupade bakgrundskontroller ger är därför sällan svart eller vit. Däremot ger våra granskningar alltid en mer heltäckande och mångfacetterad bild av individens personlighet och riskprofil.


– Vårt råd är att aldrig enbart ta beslut baserat på de enskilda fynd som görs vid en bakgrundskontroll utan att väga samman de olika delarna till en helhet, gärna i dialog med den granskade kandidaten eller bolagsföreträdaren. Vår erfarenhet är att denna typ av analys är en viktig del av ett komplett beslutsunderlag inför affärskritiska beslut där det är avgörande att ta rätt risk, säger Björn Modée, vd på Look Closer.


Ladda hem rapporten och läs mer om hur du också kan göra bättre affärer och rekryteringar.Skriv "rapport" i meddelandet.bottom of page