top of page

Från Affärsvärlden, via Uppdrag Granskning, till Look Closer

Per Agerman har som ekonomijournalist med nära 30 år i yrket medverkat i en lång rad tunga granskningar i både tidningar, tv och egna böcker. Nu har han valt att gå in i en ny roll som en del av Look Closers researchteam. Här berättar han mer om karriärbytet och delar med sig av erfarenheter av att granska entreprenörer och företag.Du har jobbat länge som grävande journalist – vad var det som lockade med Look Closer?

– Jag trivs som allra bäst när jag får möjlighet att jobba i stora komplexa granskningar. Med åren har jag insett att många medier inte har samma ambition att verkligen förstå hela bilden utan istället bara söker en förenklad och snabb vinkel. Det fick mig att börja fundera på i vilka andra yrkesroller jag skulle kunna göra nytta. Eftersom jag rapporterat om och granskat bolag i det svenska näringslivet i många år, allt från storbolagen på börsen till små men förslagna seriebedragare, var det naturligt att söka sig till en verksamhet som jobbar med just denna typ av granskningar.


Vad var ditt första intryck av Look Closer?

– Jag är imponerad av kollegorna och de välutvecklade metoderna. Jag har sällan stött på en organisation som så prestigelöst och effektivt lyckas ta fram relevant fakta oavsett om det handlar om att ringa om en folkbokföringsuppgift eller gräva långt in i någon halvt bortglömd arkivhylla. Alla hjälps åt på ett fantastiskt sätt! Sen gillar jag också att verktygen hela tiden vässas. Det märks att Look Closer har hållit på med det här länge, vissa av kunskaperna som finns i organisationen skulle göra mina tidigare kollegor gröna av avund, men samtidigt finns en ambition att ständigt lära sig nya saker och utmana gamla arbetssätt.


Har du något särskilt fokusområde i din nya roll?

– Jag jobbar brett med både små och stora projekt som en del av det svenska researchteamet, men jag gör också det som kallas för diskreta förfrågningar, det vill säga bakgrundsintervjuer som görs för att komplettera researchen i öppna källor. Dessutom tackar jag inte nej om det handlar om att göra analyser och ge råd baserat på mer komplexa utredningar. De som följer Look Closer här på hemsidan eller Linkedin kommer också se att jag bidrar med återkommande intervjuer med spännande och relevanta personligheter.


Hur skiljer sig ditt arbete idag mot hur du arbetade som journalist?

– En stor skillnad är att Look Closer inte letar egna uppslag utan alltid arbetar på uppdrag åt en klient som har ett berättigat intresse att göra en granskning. Av naturliga skäl måste arbetet också förbli hemligt men samma sak gäller ju även journalister innan det är dags för publicering så jag är van vid att jobba under sträng sekretess.

– En annan avgörande skillnad är att Look Closer inte söker en vinkel eller måste nå upp till någon viss nivå av allvarliga avvikelser för att granskningen ska ses som en framgång, uppdraget är istället att helt neutralt ta fram en så komplett bild som möjligt baserad på tillgängliga fakta. För kunden handlar det om att kunna fatta rätt beslut baserat på ett korrekt kunskapsunderlag oavsett utfallet i granskningen.


Flera utländska intelligence-firmor har fått hård kritik för sina arbetsmetoder på senare år, exempelvis användandet av det som kallas ”pretexting”, att vilseleda motparter för att få fram information. Hur ser du på detta fenomen?


– Det är givetvis problematiskt, särskilt om den här typen av metoder används med avsikten att strypa en fri och öppen debatt eller medierapportering. Look Closer har slagit larm om detta och även pekat på farorna med att företag på det här sättet riskerar att plundras på konfidentiell och affärskritisk information. Därför känns det tryggt att vi har en uttalad policy att inte dölja vem vi är eller varför vi tar en kontakt när vi gör diskreta förfrågningar. Min personliga erfarenhet är också att man kommer långt med att vara så öppen och transparent som möjligt när det gäller att få fram fakta och säkerställa att den är korrekt.


Vad är dina erfarenheter efter att ha granskat företag och företagsledare på hög nivå under många år?


– Inte sällan är det många som reagerar negativt på en granskning men min erfarenhet är att seriösa företag och entreprenörer måste tåla, och faktiskt också tål, en seriös granskning. Alla verksamheter mår i det långa loppet bra av genomlysning och öppenhet, det gäller inte minst om man agerar på uppdrag av många aktieägare eller har fått förtroendet att placera pensionsmedel. Här spelar seriösa medier men även företag som Look Closer en viktig roll som bidrar med konkret samhällsnytta genom att näringslivets olika delar får hjälp med att utvecklas i en positiv riktning. 

Kontakta oss eller prenumerera på vårt Nyhetsbrev.Comments


bottom of page